Na czym polega psychoterapia długoterminowa

Marek Czerniak (Certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii):

„Gdyby postawić sobie pytanie, jaki jest najbardziej ogólny i uniwersalny zarazem cel psychoterapii długoterminowej, to powiedziałbym, że jest nim „integracja Ja”. Nasze całe życie jest dążeniem do integracji. Dezintegracja to cierpienie i przedwczesna śmierć.

W praktyce nie trzeba żadnych specjalistycznych definicji aby to zrozumieć. To jest prosta sprawa. Gdy potrzebujący pomocy człowiek przychodzi do terapeuty, to czegoś mu brakuje. Jednym ludziom brakuje spokoju, innym dobrego nastroju. Jedni dużo myślą, a mało co czują, drudzy odwrotnie – dużo czują, a mało myślą. Jednym brakuje związku, inni duszą się w związku, który trwa za długo. Jedni nie pamiętają nic z przeszłości, inni ciągle przeżuwają przeszłość. Jednych prześladuje rodzic i nie chce się odseparować, drugim brakuje obecności rodzica w życiu.
Psychoterapia może pomóc w uzupełnieniu tych braków albo w pogodzeniu się ze stratą, jeśli nie da się czegoś zmienić. Obszary pracy i tematy się zmieniają, ale zawsze chodzi o to samo: aby uzyskać jakiś stan optymalny, aby żyć w harmonii, w możliwej do uzyskania równowadze wewnętrznej i zewnętrznej. Ostatecznie dążymy do tego, aby czuć dobro, piękno, miłość i radość. Na tym polega „integracja Ja”.”

źródło: https://www.facebook.com/laboratoriumpsychoedukacji/?fref=ts