O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 988). Ukończyłam 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskiem Centum Psychodynamicznym oraz 4-letni całościowy Kurs Psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam szkolenie z psychoterapii Gestalt oraz brałam udział w latach 2015-2016 w grupie doświadczenia własnego metodą psychodramy. Terapię prowadzę głównie w nurcie psychodynamicznym, chociaż bardzo bliskie jest mi rozumienie psychoanalityczne. Korzystam również z innych paradygmatów i dopasowuje podejście indywidualnie w zależności od zgłaszanych problemów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, w Stowarzyszeniu SIEMACHA, pracując z rodzinami zastępczymi. Staż kliniczny odbywałam na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Sosnowcu oraz w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Długołęce oraz prowadzę prywatną praktykę.

W trosce o najlepszą jakość pracy z pacjentami regularnie biorę udział w superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz kursach branżowych. Regularnie biorę udział w seminarium teoretyczno-superwizyjnym w nurcie psychoanalitycznym.

Członkostwo: Członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów; Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy kieruję się wymogami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.