O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeutą, socjoterapeutą oraz trenerem treningu interpersonalnego. Ukończyłam 2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskiem Centum Psychodynamicznym oraz 4-letni całościowy Kurs Psychoterapii przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyłam szkolenie z psychoterapii Gestalt oraz brałam udział w latach 2015-2016 w grupie doświadczenia własnego metodą psychodramy. Terapię prowadzę głównie w nurcie psychodynamicznym, chociaż bardzo bliskie jest mi rozumienie psychoanalityczne. Korzystam również z innych paradygmatów i dopasowuje podejście indywidualnie w zależności od zgłaszanych problemów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in udzielając wsparcia psychologicznego studentom Uniwersytetu Wrocławskiego czy pracując w świetlicy środowiskowej jako wychowawca i socjoterapeuta. Pracowałam na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic przy Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu prowadząc psychoterapię grupową. Od 2015 jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Empatio we Wrocławiu a od 2018 współpracuję  z Krakowskim Instytutem Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Siemacha, gdzie prowadzę grupy socjoterapeutyczne oraz terapię nastolatków i rodzin.

W trosce o najlepszą jakość pracy z pacjentami regularnie biorę udział w superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach oraz kursach branżowych. Regularnie biorę udział w seminarium teoretyczno-superwizyjnym w nurcie psychoanalitycznym.

Członkostwo: Członek Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów; Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy kieruję się wymogami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.