Psychoterapia

Terapia psychodynamiczna polega na reflektowaniu relacji, która tworzy się między pacjentem a terapeutą podczas ich regularnych spotkań. Spotkania odbywają się z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, zawsze w tym samym miejscu i z tym samym terapeutą. Sesje odbywają się „twarzą w twarz”. Sesje trwają zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to terapia długoterminowa. Wpływ na relację terapeutyczną ma wiele czynników. Są to między innymi dynamika przeżyć psychicznych pacjenta jak i terapeuty. Podejście w terapii psychodynamicznej zakłada, że życiem człowieka sterują nieświadome mechanizmy, niewyrażone potrzeby oraz nierozwiązane konflikty wewnątrzpsychiczne. Czynnikiem leczącym jest zatem możliwość przyjrzenia się sobie (a nawet przeglądania się w terapeucie jak w lustrze), zobaczenia tego na co mamy wpływ w relacji z innymi czy samym sobą. Terapia psychodynamiczna pozwala na oddzielenie tego co wynika z nas, z naszej nieświadomości od tego co wynika z drugiej osoby w relacji. Terapeuta nie udziela rad, nie zna rozwiązania problemów, z którymi zgłasza się pacjent. Rolą terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w procesie podejmowania własnych decyzji zgodnych z nim i jego potrzebami. Pacjent może przy terapeucie powiedzieć wszystko – czyli fantazjować w dowolny sposób, nawet w taki jakiś w świecie poza gabinetem jest nieakceptowalny. Terapeuta wykorzystując swoją wiedzę zastanawia się razem z pacjentem nad zrozumieniem wnoszonych przez pacjenta treści.

Psychoterapia indywidualna jest procesem, który pozwala na lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań. Proces ten ma formę dialogu pomiędzy terapeutą a pacjentem i prowadzi do odczuwania większej satysfakcji w relacjach z innymi oraz wewnętrznej relacji z samym sobą.

Psychoterapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym/psychoanalitycznym. Nurt ten opiera się głównie na przyglądaniu się relacji terapeutycznej. Dialog terapeutyczny między mną a pacjentem ma na celu pomoc pacjentowi w rozumieniu sposobów tworzenia przez niego sądów dotyczących rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Moje komentarze i interpretacje służą nadaniu nowego rozumienia doświadczeniom pacjenta pojawiającym się w trakcie sesji.

Psychoterapia psychodynamiczna - Wrocław